गर्भधारणा झाली कसे ओळखावे घरगुती उपाय ।

Rate this post

गर्भधारणा झाली कसे ओळखावे घरगुती उपाय

 

गर्भधारणा झाली कसे ओळखावे घरगुती उपाय? आमच्याकडे तपासण्याच्या घरगुती पद्धतींवर लेख आहेत.

श्री म्हणून जन्मा ला आल्यावर तिच्या जीवना मध्ये घरवा वस्था ही फार महत्त्वाची आणि तिला पूर्णत्वास नेणारे गोष्ट.

नवीन जून त्याला जन्मा ला घालण्या ची जबाबदारी निसर्गा ने स्त्री वर दिली आहे.

एक स्त्रीच नवीन जीवा ला जन्म देऊ शकते आणि म्हणूनच तिच्या जीवना मध्ये गर्भावस्थे ला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

गर्भधारणा झाली असल्याचे लक्षात येणं आणि स्वतः ची काळजी घेणे फार महत्त्वाचे असते.

बर्याच महिलांना गर्भधारणा झाली असल्याची जाणीव योग्य वेळी होत नाही. आणि त्या गर्भधारणे च्या लक्षणां ना योग्य पद्धतीने ओळखू शकत नाहीत.

गर्भधारणा योग्य नव्हते. त्यामुळे बर् याच महिन्या मध्ये गर्भा संबंधीच्या अनेक समस्या उद्भवू शकतात.

ची तीन महिने हे स्त्री च्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची मान ली जातात. व गर्भधारणा झाली असल्याची जाणून असेल तर ती स्त्री स्वतः ची योग्य ती काळजी घेत नाही.

आणि त्या तूनच अनेक अडचणी संभवतात. म्हणूनच गर्भधारणा झाली असल्याची जाणीव योग्य वेळी होणे हे त्या स्त्री साठी व तिच्या बाळा च्या वाढीसाठी महत्त्वाचे असते.

आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण गर्भधारणा झाली असल्याची लक्षणे कशी ओळखावी ते पाहूयात. गर्भ धरण्या ची लक्षणे साधारण तीन आठवड्यांनी लक्ष देऊ लागतात व ती पुढील प्रमाणे.

मासिक पाळी नियमित असलेल्या स्त्रियां मध्ये मासिक पाळी ही 10 ते 15 दिवसांनी चुकली की गर्भावस्थे ची चाहूल लागते. गर्भधारणा झाल्यानंतर स्त्री च्या शरीरा मध्ये जे हार्मोनल बदल सुरू होता, त्या बदलामुळेच गर्भधारणा ची लक्षणे स्त्री ला दिसू लागतात.

प्रेग्नंसी च्या सुरुवातीला डोके दुखणे चक्कर येणे सकाळी म्हणे किंवा उलटय़ा होणे अशी लक्षणे दिसू लागतात. हा त्रास प्रत्येक स्त्री मध्ये कमी जास्त प्रमाणात होऊ शकतो.

बरा स्त्रियांना गर्भधारणा राहिल्या नंतर पहिल्या महिन्या मध्ये वारंवार लघवी ला जावेसे वाटते. महत्वा ची दुसरी लक्षण म्हणजे.

पोट जड वाटणे किंवा ओटी पोटा मध्ये दुखणे स्तना ची थोड्या प्रमाणात वाढवणे आणि स्तनांचा रंग बदलणे अशी आहेत.

त्यानंतर सुरुवाती चे काही महिने अतिशय थकवा येणे. अशक्तपणा वाटणे अशी लक्षणे दिसतात.

याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्त्री चे शरीर हे नवीन घर भर रुजवण्या चे काम दिवस रात्र करत असते. यालाच गर्भावस्थे मध्ये मॉर्निंग सिकनेस असे म्हणतात.

जर मासिक पाळी चुकली आणि काही दिवसानंतर वरील लक्षणे दिसू लागली तर स्त्री गरोदर आहे. समजा मी.

आणि खात्री करून घेण्या साठी प्रेग्नन्सी किट चा वापर करून तुम्ही प्रेग्नंट आहात का ते घरी चेक करू शकता.

Leave a Comment